T&A en ADC zijn momenteel bezig met de uitvoering van een gecombineerd onderzoek naar zowel mogelijk aanwezige Conventionele Explosieven (CE) als archeologie op een locatie waar een nieuwe onderdoorgang wordt aangelegd.  

Uit vooronderzoek CE en een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een verkennend booronderzoek bleek dat de locatie verdacht was op explosieven en dat er een archeologische verwachting gold voor alle perioden. Naast mogelijke archeologie en explosieven was er ook sprake van veel recente kabels en leidingen. Omdat het onderzoeksgebied deels op en vlak naast de spoorbaan ligt, werd voor het vervolgonderzoek gekozen voor een opgraving – variant archeologische begeleiding.

Op de locatie zijn resten aangetroffen van structuren uit de Nieuwe Tijd (1500-nu), zoals een waterput en funderingen. In de waterput bevond zich onder meer een Duitse helm uit de Tweede Wereldoorlog.