Vanwege uitbreidingsplannen in de regio Wageningen legt Liander er een 6,5 km lange elektriciteitskabel aan. Begin november heeft Liander het werkgebied vrijgemaakt van obstakels, zodat T&A Survey het tracé kan onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven
In het gebied waar de nieuwe kabel komt te liggen, is tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten. Daarom kunnen er in het tracé niet-gesprongen explosieven liggen. Om veilig te kunnen werken onderzoekt T&A, voorafgaand aan de werkzaamheden, het tracé met speciale apparatuur op aanwezige explosieven. Als er een verdachte locatie gevonden wordt, dan wordt deze voorzichtig open gegraven voor nader onderzoek. Wanneer T&A heeft vastgesteld dat er geen niet-gesprongen explosieven in de grond liggen, wordt het tracé vrijgegeven en kan er worden begonnen met de aanleg van de kabel.

Sleuven graven of boren
Nadat het tracé vrij is van obstakels en veilig is verklaard, wordt er gestart met de  aanleg van de kabel. Bij het grootste deel van het tracé wordt er een sleuf in de grond gemaakt waar de kabel in gelegd wordt. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is omdat er een sloot ligt of een weg ligt, wordt er een tunnel geboord waar de kabel doorheen getrokken wordt. 

Respect voor flora, fauna en archeologie
Tijdens de werkzaamheden zijn constant toezichthouders aanwezig die een zorgvuldige omgang met de aanwezige flora en fauna bewaken. Ook houden zij toezicht op de archeologische waarde van het werkgebied.