Tijdens de uitvoering van een gecombineerd archeologisch en explosievenonderzoek op het terrein van een oormalig Duits hoofdkwartier, hebben Archeologen van Greenhouse Advies en T&A Survey de resten van een schuilkelder aangetroffen.  

Het bodemonderzoek, in opdracht van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, vond plaats in verband met bouwplannen op het terrein. De realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van de aanwezige archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog en het aantreffen van explosieven.  

Vondsten
Op de foto is de vloer van de aangetroffen, vermoedelijk Duitse, schuilkelder te zien. Op de vloer van deze schuilkelder werden een aantal olievaten en de restanten van een mogelijk ziekenhuisbed aangetroffen. Een van de meest spectaculaire vondsten van de opgravingen was echter een body armour-plaat van een Britse parachutist die mogelijk ter plekke ontwapend en krijgsgevangen is genomen.  

Het explosievenonderzoek heeft onder andere drie rookgranaten en een grote hoeveelheid klein kaliber munitie van verschillende nationaliteiten opgeleverd.