Op 24 mei vindt de openbare bijeenkomst van de Kennisagenda Aardwarmte plaats in het Hortiversum te Zoetermeer. De Kennisagenda Aardwarmte is door het bedrijfsleven en de overheid in het leven geroepen voor het financieren van onderzoek naar aardwarmte. Haar ambitie is om aardwarmte uit te laten groeien tot dé warmtebron voor de glastuinbouw, de industrie en de gebouwde omgeving in 2030. T&A Survey voerde voor de Kennisagenda een onderzoek uit en presenteert de resultaten hiervan op de bijeenkomst.

OnderzoekT&A Survey
Per jaar selecteert de Kennisagenda een aantal onderzoeksvoorstellen. T&A’s onderzoek richt zich op het bepalen en voorspellen van afwijkingen in de geothermische gradiënt nabij geologische breuksystemen in het West Netherlands Basin en Roer Valley Graben. In aardwarmteprojecten is een goede voorspelling van de temperatuur essentieel. De gemiddelde gradiënt in Nederland is 3,1˚C per 100 meter naar beneden. Lokaal kan dit anders zijn en dit lijkt te maken te hebben met breuksystemen in de ondergrond. De studie richt zich op afwijkende temperatuur gradiënten nabij grootschalige breuksystemen en de potentiële gevolgen (positief en negatief) hiervan voor geothermische projecten.

Programma
14.00 uur: Ontvangst
14.25 uur: Opening / korte introductie Kennisagenda. Frank Schoof (coördinator kennisagenda)
14.30 uur: Radial jetting voor Nederlandse geothermieprojecten, Ronald den Boogert (RDS)
15.00 uur: Geothermal Asset Management – guideline, Arnaud Barre (Woodgroup)
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Geothermal potential near fault zones, Dick Stegers (T&A)
16.30 uur: Ervaringen met Lage Temperatuur Aardwarmte, Ronald Jan Post (vanuit Greenbrothers Zevenbergen)
17.00 uur: Afsluiting, borrel

Aanmelden
Het aantal deelnemers is beperkt; U kunt aanmelden via het aanmeldformulier.

Meer over de Kennisagenda
De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Doelen van de Kennisagenda zijn onder andere het terugdringen van onzekerheden en risico’s (met de focus op de operationele fase en de ontwerpfase), het verbeteren van de operationele en energetische efficiency en het verlengen van de gebruiksduur van een aardwarmtebron. Lees hier meer over de visie, ambitie van de Kennisagenda Aardwarmte.