De Trias Westland boring is op Koningsdag op de einddiepte van 2.500 meter aangekomen! Uit de productietest moet nu blijken hoeveel water en hoeveel warmte het systeem zal kunnen produceren. Dit is weer bepalend voor de  hoeveelheid  tuinders die van duurzame warmte kunnen worden voorzien.

De boortoren wordt deze week verhuisd naar een volgende boorlocatie. Na de productietest zal begonnen worden met de bouw van het bovengrondse systeem inclusief warmtehuis.

Foto: Zanden nabij het reservoir waaruit het water opgepompt wordt. Het zijn rivierafzettingen uit de late Jura periode  (ongeveer 150 miljoen jaar geleden).  De korreltjes zijn mooi afgerond als gevolg van verwering, wat erop duidt dat ze afkomstig zijn van het einde van een rivier.