Olie en gas reservoirs in Nederland zijn gelegen op een diepte tussen 2.000 en 3.500 meter. Grondwater reservoirs die geschikt zijn voor Ultra Diepe Geothermie (UDG) bevinden zich op meer dan 4.000 meter diepte. Slechts enkele olie en gas exploratieboringen hebben deze diepte bereikt. Hetzelfde geldt voor seismisch onderzoek, het onderzoek van de structuren in de diepe ondergrond met behulp van geluidsgolven.

Seismische reprocessing
3D seismisch onderzoek heeft de hoogste kwaliteit en dekkingsgraad en is vanaf de jaren 90 uitgevoerd in gebieden die interessant zijn voor olie en gas exploratie, zoals het Westland en de provincie Groningen. 2D seismisch onderzoek is tot in de jaren ’80 over geheel Nederland uitgevoerd, maar de dekkingsgraad en kwaliteit zijn veel minder dan voor 3D onderzoek. Door middel van reprocessing van deze 2D en 3D seismische data naar de huidige stand van de techniek kan T&A de kwaliteit van de data verhogen en daarmee de interpretatie verbeteren. Zodoende kan een beter beeld verkregen worden van de horizontale en verticale verspreiding van geothermische reservoirs in de diepe ondergrond.

Diep seismisch onderzoek
Om een beeld te krijgen van zeer diep gelegen UDG reservoirs zijn de beschikbare boringen, 2D en 3D seismiek vanwege het te geringe dieptebereik niet toereikend. Er moet dan eerst zeer diep (> 4.000 meter) seismisch onderzoek  worden uitgevoerd, eventueel voorafgegaan door MagnetoTellurisch onderzoek. T&A Survey heeft exploratie geofysici in dienst met een grote ervaring en kennis van alle fasen  in seismisch onderzoek. Wij kunnen het gehele seismisch onderzoek in eigen beheer uitvoeren of als projectmanager optreden.

Lees meer >>