Op maandag 8 april 2019 vindt de jaarlijkse VEO Netwerkbijeenkomst CE (Conventionele Explosieven) plaats in Expo te Houten. VEO vertegenwoordigt een belangrijk deel van de professionals in de CE- branche (waaronder natuurlijk T&A Survey) en onderhoudt goede contacten met de betrokken overheidsorganisaties en andere stakeholders binnen dit vakgebied. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) van het ministerie van Defensie is als toehoorder bij VEO betrokken.

Tijdens de Netwerkbijeenkomst wordt u ge├»nformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom Vooronderzoek, Risicoanalyse en Opsporing van Conventionele Explosieven (CE). Er is dit jaar een interessant, informatief en vooral ook interactief programma

Informatiemarkt CE 
Tijdens de Netwerkbijeenkomst is er ook dit jaar weer een informatiemarkt CE. Op deze Informatiemarkt informeren de leden van VEO  u graag over hun prachtige vak en welke aanpak en methoden zij gebruiken voor vooronderzoek, risicoanalyse en het opsporen van CE. Ook vertellen ze u graag over de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. Er is tijdens de inlooplunch, de pauze en tijdens de afsluitende netwerkborrel voldoende tijd en gelegenheid om de Informatiemarkt CE te bezoeken.

Locatie:
Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten