Op 22 maart 2018 vindt alweer de 15e Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats. Een dag die je als waterkeringbeheerder niet mag missen. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om Nederland veilig en droog te houden. Het  thema van deze kennisdag  is vakmanschap, altijd in beweging. T&A Survey en T&A Survey Drone Services zijn met een stand aanwezig op de bijbehorende bedrijvenmarkt. 

Dijkonderzoek
Onderzoek naar de stabiliteit van waterkeringen is een belangrijk onderwerp voor onder andere waterschappen. Regionale of boezemwaterkeringen  moeten aan allerlei eisen voldoen om de bevolking te beschermen tegen overstromingen ten gevolge van dijkdoorbraken. Voor een studie naar de stabiliteit van een dijk of het opstellen een risico analyse voor een bepaald dijkvak is combinatie van allerlei kennisvelden vereist. Bij T&A zijn ervaren geologen, geofysici en geohydrologen in dienst die een dergelijk onderzoek professioneel en volgens alle kwaliteitseisen uitvoeren.

Vanaf het maaiveld
Geo-elektrische metingen (weerstandsmetingen) zijn een elektrische onderzoekstechniek waarmee T&A op niet destructieve wijze vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond kan bepalen. Deze techniek kan worden ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden om geologische structuren met een hoge weerstand of een weerstand die afwijkt van de omgeving vast te leggen. Het dieptebereik van de metingen varieert van enkele meters tot ruim 500 meter diepte.

Vanuit de lucht met drones

T&A Drone Services heeft verschillende drones en een breed scala aan sensoren en geofysische technieken in huis en kan voor iedere opdracht de beste configuratie vinden. Technieken die wij in combinatie met onze drones inzetten voor dijkinspecties zijn IR thermografie, LiDAR en fotogrammetrie. Lees meer >>