Bron: Trias Westland

Op 28 februari heeft Trias Westland de productietest uitgevoerd in het Onder Krijtreservoir. Daarbij is water van 2,3 kilometer diepte naar boven gepompt. De test is uitstekend verlopen. Het hete water stroomde zeer vlot het bassin in en het gas in het water is afgefakkeld. Er zijn monsters genomen en metingen uitgevoerd naar o.a. druk en temperatuur. Met deze informatie kan het projectteam starten met de realisatie van het warmtenet. Het exacte vermogen van het geothermie doublet wordt eind april duidelijk, als ook de tweede put is geboord en getest.

Onder Krijtproject

Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op ca. 2,3 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. De Triaslaag op 4 kilometer diepte op deze locatie blijkt onvoldoende geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om warm water te produceren.

Triaslaag niet geschikt

De Triaslaag blijkt niet doorlatend genoeg om water naar boven te pompen. In dit gesteente is waterstroming bijna onmogelijk, zegt projectmanager geothermie Floris Veeger. Bovendien is in deze laag gas aangetroffen, wat een productietest complex maakt. Deze factoren hebben ons doen besluiten om de Triaslaag te verlaten. Het onderste deel van de put is gesloten met behulp van cementpluggen. In de verbuizing in de derde sectie zijn perforaties aangebracht waardoor het water kan stromen.

Onderzoek tweede bron
Hoewel Trias Westland graag een Triasproject had gerealiseerd, zijn de glastuinbouwbedrijven en aandeelhouders positief over de mogelijkheden die de Onder Krijtlaag biedt voor de benutting van duurzame warmte. Directeur Marco van Soerland: Eerdere metingen hadden al aangetoond dat deze laag zeer goed doorlatend is en ook de productietest is zeer goed verlopen. We schatten in dat we ongeveer dertig bedrijven kunnen aansluiten op dit geothermie doublet. Daarnaast gaat Trias Westland de mogelijkheden voor een tweede geothermiebron onderzoeken. Welke bedrijven straks als eerste worden aangesloten, heeft onder meer te maken met de ligging van de bedrijven en het aantal afnemers in de buurt.

T&A Survey is vanaf het begin betrokken bij het Trias Westland project en verzorgt nu het boormanagement. Lees meer over het project.