Naaldwijk, 16 februari 2018

Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op ca. 2,7 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. De Trias-zanden op 4 kilometer diepte op deze locatie blijken niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om water rond te pompen. Dit scenario, op 2,7 kilometer diepte, is waarschijnlijk zelfs beter dan oorspronkelijk gedacht.

Schat aan informatie
De boorkern en de metingen die de afgelopen dagen zijn uitgevoerd, bieden een schat aan informatie over de bodem in Westland. Met deze informatie kunnen de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen verder geconcretiseerd worden. De aandeelhouders HVC, Capturam en Royal FloraHolland zijn positief over de mogelijkheden voor de verdere benutting van warmte uit de Onder Krijtlaag. Dit biedt goede mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in Westland.

Volgende week productietests

De boring naar het Trias zal straks onderdeel uitmaken van het Onder Krijtsysteem. Eind volgende week voert Trias Westland de productietest uit in het Onder Krijtreservoir. Dan wordt de precieze temperatuur in deze laag duidelijk en zal het projectteam een plan ontwikkelen om op basis van het Onder Krijtproject zoveel mogelijk deelnemende tuinbouwbedrijven op aardwarmte aan te sluiten.