Bron: www.triaswestland.nl

Inmiddels bevindt de boring zich in de Triaslaag. De derde sectie is eind januari afgerond. De verbuizing is goed op diepte geplaatst en het gat is stevig gecementeerd. Al met al is het team erg blij dat sectie 3 helemaal gereed is. Dit was de meest spannende sectie van het project en is - ondanks een aantal technische uitdagingen - dus succesvol gerealiseerd.

Rustig boren
Vorige week is gestart met het boren van de vierde en laatste sectie. De krachten op de boorstang blijven onverminderd hoog. Daarom wordt deze sectie weer met de Vortex geboord: een extra motor diep in het boorgat. De boorspoeling (die het boorgruis naar boven transporteert) is vervangen door een spoeling die de reservoireigenschappen zoveel mogelijk intact laat. De boring verloopt rustig en we verwachten dat we één dezer dagen op de totale diepte van ca. 4.100 meter zitten. De totale boorlengte is dan 4.550 meter omdat schuin geboord is. Deze sectie wordt verstevigd met grotendeels geperforeerde buizen, waardoor straks water opgepompt kan worden.

Metingen
Medio volgende week verwachten we de reservoirsectie te kunnen onderzoeken. Dat gebeurt met speciale meetapparatuur diep in het gat. We meten o.a. de doorlaatbaarheid van het gesteente voor water, de chemische eigenschappen van het water en de sterkte van het gesteente. Met deze informatie kunnen we o.a. bepalen welke filters gebruikt moeten worden in de bovengrondse installaties en met welke druk het afgekoelde water geïnjecteerd kan worden. De productietests (het daadwerkelijk oppompen van water, ook welltest genoemd) verwachten we in de derde week van februari. Aan de hand van al deze informatie kan in maart een besluit genomen worden of het Trias voldoende capaciteit biedt.

T&A Survey is vanaf het begin betrokken bij het Trias Westland project en verzorgt nu het boormanagement. Lees meer over het project.