Bron: www.rvo.nl
Foto: Studio Zwemmer

Op 1 januari 2018 opent de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject. De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2018 tot en met 29 maart 2019. Het beschikbare budget is 66,6 miljoen Euro. Daarvan is 18,7 miljoen Euro voor diepe aardwarmteprojecten.

Wijziging
De bijlage voor de puttestrapportage is aangepast. Deze geeft duidelijkere aanknopingspunten voor meer praktijksituaties. Daardoor is beter te voldoen aan de resultaatverplichting van een goede puttest. Verder is de regeling hetzelfde als de zesde openstelling.

RNES Aardwarmte
Met deze regeling stimuleert de overheid het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Bij een aardwarmteproject is er een klein risico op misboring. Een boring levert dan niet het verwachte resultaat. De garantieregeling verzekert deze misboringen en werkt op die manier als financieel vangnet.Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben deze regeling samen opgezet.

Lees meer >>