Bron: Trias Westland

Vorige week heeft het boorteam van Trias Westland diverse metingen uitgevoerd in de Onderkrijtlaag. Dit is de ondiepe laag waaruit Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. Uit de metingen blijkt dat dit reservoir zeer veel potentie heeft. Dit betekent dat plan B waarschijnlijk meer warmte kan opleveren dan waar rekening mee werd gehouden, mocht de Triaslaag niet geschikt blijken voor warmtewinning.  

Scenario’s 
De metingen hebben aangetoond dat de Rijswijk en Delft zandstenen (onderdeel van het Onderkrijt), zoals verwacht, beide aanwezig zijn. Het Rijswijk zand is aanzienlijk slechter dan verwacht en de Delft aanzienlijk beter. Dat is goed nieuws, want de Delft is het diepste pakket en dus warmer. De precieze temperatuur zullen we pas bij de echte productietesten weten (in geval van een regulier geothermieproject in de Onderkrijtlaag). Op basis van de conclusies uit deze metingen zal het projectteam van Trias Westland een optimaal plan B-scenario ontwerpen.