Veel explosieven op voormalige defensieterreinen te Ede

In de afgelopen maanden heeft T&A Survey een explosievenonderzoek uitgevoerd op voormalig terrein van Defensie te Ede. Hierbij zijn veel explosieven aangetroffen.

Het historisch vooronderzoek wees uit dat de kazernes in en kort na de Tweede Wereldoorlog  een legerplaats zijn geweest van Duitse en geallieerde troepen. In de buurt van de kazernes stonden verschillende geschutsopstellingen en er waren loopgraven aangelegd. Ook zijn de kazernes en de omliggende terreinen diverse malen doelwit geweest van bombardementen en artilleriebeschietingen die vooraf gingen  aan de bevrijdingsgevechten van de geallieerden. De locatie is verder verdacht verklaard op de mogelijke aanwezigheid van achtergelaten en in loopgraven gedumpte explosieven en overig oorlogsmateriaal.

Nadat de drie voormalige kazernes grotendeels waren gesloopt, heeft T&A een detectieonderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in een groot aantal objecten (mogelijke explosieven). Ook zijn grote delen van het gebied door ondergrondse infrastructuur als verstoord geanalyseerd.

De opsporingswerkzaamheden zijn van november tot en met januari uitgevoerd. Aangetroffen explosieven werden tijdelijk veiliggesteld en uiteindelijk door de EOD vernietigd.

Er zijn in totaal twee Amerikaanse vliegtuigbommen aangetroffen, waarvan één vlak naast een tijdelijk bejaardenhuis gelegen en de andere nog geen 100 meter verderop. Ook zijn Hollandse, Duitse en Engelse mortiergranaten, Amerikaanse 75 mm munitie, grote hoeveelheden kleinkalibermunitie en diverse restanten van oorlogsmaterialen gevonden. De drie defensieterreinen zijn nu grotendeels explosieven vrij verklaard  en worden door Defensie aan de gemeente Ede opgeleverd om veilig bebouwd te kunnen worden.