Duikers benaderen objecten op grote diepte in Oosterschelde

T&A begint binnenkort met een uitdagend explosievenonderzoek. Doel is het benaderen van 19 mogelijk aanwezige explosieven (afwerpmunitie, zeemijnen en torpedo’s) in de Oosterschelde. Wat dit project bijzonder maakt, is dat de objecten zich op 40 meter waterdiepte bevinden. Daarnaast is er een zeer sterke stroming en moeten de duikers rekening houden met de getijden. Doel van het onderzoek is het volledig explosieven vrij maken van het opsporingsgebied.


Uit eerder onderzoek blijkt dat er zich in het gedetecteerde gebied 19 significante verstoringen bevinden. Om vast te stellen of de gemeten verstoringen inderdaad explosieven zijn, moeten ze door middel van een team van OCE-gecertificeerde duikers worden geherlocaliseerd en geïdentificeerd. Dit gebeurd vanaf een werkschip, waarop een decompressie unit en duik unit geplaatst worden.

Door de sterke stroming wordt er alleen tijdens de overgang tussen eb en vloed gedoken. Dit houdt in dat er elke 6 uur één duikgang gemaakt kan worden, die in verband met de decompressie niet langer dan 15 minuten mag  duren. Om de tijd efficiënt te benutten, wordt er met twee duikers tegelijk gedoken die ieder een object identificeren. Door deze omstandigheden vergt het project een zeer nauwkeurige voorbereiding. 

Als er een positieve identificatie van een explosief plaatsvindt wordt per direct de opdrachtgever in kennis gesteld en wordt de vondst gemeld bij de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).