Omni Bodemscan: Snel een compleet beeld van de ondergrond

Bij grondroerende werkzaamheden moet met vele factoren rekening gehouden worden. Meer informatie over de bodem vermindert daardoor faalkosten tijdens de uitvoering. Met T&A’s Omni bodemscan kan het risico op hoge extra kosten aanzienlijk worden teruggebracht tegen een beperkt, vast tarief.

Wat is de Omni bodemscan?

De Omni bodemscan is een bureauonderzoek dat inzicht geeft in de mogelijke risico’s op het gebied van archeologie, geotechnische/hydrologische bodemopbouw, verontreiniging, fundatieresten, explosieven uit WOII en kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van archiefmateriaal en van luchtfoto’s uit verschillende perioden.

Omni Bodemscan plus
De Omni bodemscan plus vult dit bureauonderzoek aan met enkele boringen en sonderingen en een vlakdekkend geofysisch veldonderzoek om potentiële risico’s direct in kaart te brengen.

Voordelen van de Omniscan

  • T&A heeft alle specialisten onder één dak, en daarmee heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt.
  • De opdrachtgever ontvangt één enkel rapport met daarin de conclusies van meerdere disciplines. 
Neem contact met ons op voor mee informatie over de Omni Bodemscan!