Opgraving bomkraters in Stadsblokken Meinerswijk

Bron: Rijkswaterstaat

In maart en april van dit jaar zijn in totaal 16 bomkraters aan weerszijde van de John Frostbrug ontgraven in verband met het risico op achtergebleven explosieven. 4 hiervan werden ook door archeologen onderzocht.

Goed gevuld

De bomkraters die in het landschap waren achtergebleven als gevolg van de verschillende bombardementen op de brug, werden enige tijd na de bevrijding gedempt. Daar werd niet alleen grond voor gebruikt. De kraters zaten tot de rand toe vol met allerhande materiaal, dat er na al die jaren in de natte grond natuurlijk niet meer zo goed uitzag.

Weg ermee
Zo werd er in een aantal kraters veel militair afval gevonden, waaronder een grote hoeveelheid lege munitiekisten, granaatrekken en restanten van explosieven en de hulzen daarvan. Maar ook militaire helmen, delen van gasmaskers en zelfs stukken van een vliegtuig! Het werd na de bevrijding grondig opgeruimd, weg ermee!

Potten en pannen
In enkele kraters werd een grote hoeveelheid huisraad en keukenspullen gevonden. Tientallen pannen, potten, emmers en ook fluitketels, zout- en zeepbakjes en delen van gasfornuizen en potkachels. De geëmailleerde waar met de kenmerkende kleuren geel, rood, blauw, groen, bruin en grijs, moeten de keukens destijds een kleurrijk aanzien hebben gegeven.

Groot zat
De bomkraters vormden soms zulke grote gaten in het landschap, dat men na de oorlog kans zag hier ook groot afval in kwijt te raken. Zo werden er in 2 aan elkaar verbonden bomkraters maar liefst 6 lange, betonnen heipalen gevonden. Op oude foto's zijn dergelijke heipalen te zien als onderdeel van de tijdelijk aangelegde Baileybrug.

Bijzondere vondsten
Hoewel de bulk van de vondsten een meer algemeen beeld geeft van waar men na de bevrijding allemaal vanaf wilde, leverde de opgraving van de kraters ook een aantal bijzondere vondsten op, zoals een militaire helm met ogenschijnlijk daarop het symbool van de SS. Een behoorlijk directe herinnering aan het gevecht om de John Frostbrug.

Unieke samenwerking
Het onderzoek is uitgevoerd door een team van explosievendeskundigen en archeologen van onderzoeksbureau T&A Survey, in samenwerking met Van Heteren en ADC. Deze aanpak is uniek in Nederland. De kennis van beide vakgebieden zijn gecombineerd. Zowel veiligheid, als het behoud van archeologische waarden waren hierdoor geborgd.

Onderzoek en rapportage
De vele gevonden objecten zijn allemaal bekeken en geregistreerd. Een deel van de vondsten is meegenomen voor nader onderzoek en tentoonstellingsdoeleinden. Alle resultaten worden na afloop van het onderzoek gepresenteerd in een rapport.

Lees meer over het gecombineerd archeologisch en explosievenonderzoek in Stadsblokken Meinerswijk: