Opgraving FLAK-stelling in Meinerswijk

Bron: Rijkswaterstaat

In maart en april 2014 is de opgraving uitgevoerd van een Duitse FLAK-stelling (Flugabwehrkanone), ten westen van de John Frostbrug. Het is de eerste luchtafweerstelling in Nederland die integraal is opgegraven.

Voorkennis door luchtfoto's

De FLAK-stelling was reeds van luchtfoto’s bekend. Op de luchtfoto is te zien dat de stelling bestaat uit 3 geschutsposities, met om elke positie heen een kring van 6 schuilnissen. Schuilnissen zijn smalle kuilen van ongeveer 1,6 m diep vanaf het maaiveld, waarin de soldaten zich staand konden verschuilen tegen vijand.

Een stevige basis
2 van de geschutsposities hebben mooie resultaten opgeleverd. In 1 van deze posities is de fundering van het geschut nog zichtbaar. Deze was opgebouwd uit 3 houten kuipen, die volgestort waren met pek en een stoeptegel daarop. Op deze constructie kon de driepoot van het geschut stabiel staan.

Mag het een hulsje meer zijn?
Het kaliber van het geschut was te bepalen aan de hand van de lege hulzen die ernaast lagen. Deze wijzen uit dat het om een lichte stelling (FLAK 30 of 38) ging. In totaal zijn zo’n 25 hulzen van 2 cm aangetroffen, naast de 150 die tijdens het OCE-onderzoek al gevonden waren.

Een belangrijk doelwit
Uit verdere vondsten blijkt dat de stelling zwaar beschoten is geweest, vermoedelijk door geallieerde artillerie. Vele honderden granaatscherven zijn aangetroffen, ingemeten en geborgen. Eveneens 10 ontstekers van diverse soorten granaten.

Een appeltje voor de dorst
Een topvondst betreft een muntschat die in het begin van de oorlog op het terrein begraven is. Deze schatvondst bestaat uit 319 munten! In het veld was al snel duidelijk dat de munten te dateren zijn tussen 1892 en 1941, waarvan het leeuwendeel uit 1941 kwam. De muntschat bestaat uitsluitend uit munten van 1 en 2,5 cent.

En verder
Andere mooie vondsten betreffen stukken zilverpapier, mogelijk van noodrantsoenen, een conservenblik, knopen van Duitse uniformen en delen van gasmaskers.

Lees meer over het gecombineerd archeologisch en explosievenonderzoek in Stadsblokken Meinerswijk: