Rabobank thema-update: 'Klimaat gunstig voor geothermie'

bron: Rabobank

De overheid bestempelt de glastuinbouwsector als topsector, dankzij een sterke en unieke positie. Maar de energiekosten in de sector lopen wel steeds verder op. Dit is met name toe te schrijven aan stijgende gasprijzen en de sterke toename van elektriciteitsverbruik als gevolg van automatisering en technologische ontwikkelingen. Geothermie is een goede oplossing.

Klimaat gunstig voor geothermie
Geothermie biedt de glastuinbouwsector veel kansen om te verduurzamen. Ook is het klimaat gunstig: ondernemers zijn gemotiveerd om te investeren, lokale en provinciale overheden omarmen de techniek en de landelijke overheid ondersteunt de transitie. Daarnaast is geothermie rendabel en is het potentieel in Nederland goed. De Rabobank is positief over de mogelijkheden, maar signaleert een aantal aandachtspunten voor succesvolle realisatie.

Thema-update
De Rabobank verwacht dat de interesse in geothermie zal blijven toenemen (vooral in de glastuinbouwsector) en voelt zich daarom verantwoordelijk om glastuinbouwers te ondersteunen bij het verzilveren van de kansen die geothermie biedt.  Wilt u meer weten over de voordelen en toepassingen van geothermie?

Lees de thema-update 'Klimaat gunstig voor geothermie' (PDF, 342 kB)