Veel ontstekers van explosieven gevonden langs het Kruitpad te Muiden

bron: Gemeente Muiden

Bij baggerwerkzaamheden in de sloot langs het Kruitpad zijn ruim 650 ontstekers en 6 handgranaten gevonden.

Langs het terrein van de oude kruitfabriek zijn baggerwerkzaamheden iets anders dan normaal. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat Waternet door T&A Survey de sloot langs het Kruitpad voor de eerste maal op deze manier grondig uitgebaggerd. Dit is een explosief klusje.

Zorgvuldig met de hand
Met een gepantserde baggerkraan en gepantserde grijper is de sloot uitgebaggerd. Iedere schep wordt zorgvuldig met de hand nagekeken op explosieven. Slib wordt netjes afgevoerd en de gevonden ontstekingen worden zorgvuldig opgeborgen in een speciale container. Deze wordt later geruimd door de explosieven opruimingsdienst. De meeste ontstekers zijn aangetroffen aan het begin van het Kruitpad. Deze locatie ligt het dichtst bij één van de explosies die daar in het verleden hebben plaatsgevonden. Aannemelijk is ook dat het een ´dumpplek´ van de oude kruitfabriek is geweest.

Speurwerk

Een expert op het gebied van explosieven toonde de gevonden ontstekingen. Deze waren van allerlei makelij: Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch. Vooral deze laatste twee, aangezien die redelijk onbekend zijn, zorgen voor wat extra speurwerk naar de precieze werking van het mechanisme, zodat deze onschadelijk gemaakt kunnen worden. Deze explosieven zijn in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers ingenomen en vervolgens gebruikt. Ook al is het explosief zelf verwijderd van de ontsteking dan nog is het gevaar niet geweken. Ook de ontstekingen zelf kunnen exploderen en zijn zeer gevoelig.

Diep en schoon

Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden heeft een duikteam de sloot nauwkeurig onderzocht. Zij hebben handmatig 6 a 7 granaten van zo´n tien centimeter weggehaald. Ook nadat de baggerwerkzaamheden zijn afgerond zal een duikteam met metaaldetectors het water nogmaals onderzoeken om het water explosievenvrij op te leveren. Zo kunnen de reguliere baggerwerkzaamheden weer gewoon plaatsvinden. Het baggeren van de sloten wordt gemiddeld eens per tien jaar gedaan om de sloten diepte te geven en het water schoon te houden.