14 oktober 2019 - Voor de aanleg van nieuwe natuur moet met van alles rekening gehouden worden. Ook met niet-ontplofte bommen, die zijn afgeworpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en mogelijk nog in/onder een weiland liggen. Als zo’n bom diep genoeg is (en er hoeft bijvoorbeeld niet geheid te worden), is er niets aan de hand. Maar om dat zeker te weten, moet er ‘explosievenonderzoek’ worden gedaan. Dat gaat nu gebeuren in Bilwijk en het Beijersche.

Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkomen van schade aan kaden en oevers. Naast waterveiligheid zijn de kosten van bestrijding jaarlijks circa 30 miljoen Euro. Door middel van onderzoek met drones uitgerust met (warmte)beeld camera’s kunnen de sporen van ratten en de potentieel veroorzaakte schade aan landschap en waterkeringen in beeld worden gebracht.  

Zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vormen Conventionele Explosieven (CE) nog steeds een risico tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen willen steeds meer gemeentes, waterschappen en provincies inzicht krijgen in de risico’s op explosieven binnen hun beheergebied. Een volledig Vooronderzoek CE, waarbij het gehele beheergebied in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven, is vaak geen reële optie. T&A houdt daarom rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Kwaliteit op maat gemaakt voor uw wensen en inzichten!