Voor een opdrachtgever heeft T&A een gecombineerd kabels en leidingen en topografisch onderzoek uitgevoerd. De locatie betrof een fabrieksterrein waarvan de ondergrond nooit goed in kaart was gebracht. Voor het onderzoek naar ondergrondse objecten (kabels en leidingen, putten, ondergronds holten en ruimtes) hebben we gebruik gemaakt van de grondradar techniek. Het topografisch onderzoek is met behulp van drones uitgevoerd. 

Werk je graag buiten? Heb je interesse in de Tweede Wereldoorlog en affiniteit met meetapparatuur en techniek? Wil je je blikveld verbreden en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Bij gespecialiseerd bodemonderzoeksbureau T&A Survey is een vacature ontstaan voor een bevlogen specialist (geofysisch) veldonderzoek/assistent deskundige explosievenonderzoek.  

Ben je een archeoloog met een passie voor (WOII) archeologie? Wil je je blikveld verbreden en ben je klaar een nieuwe uitdaging? T&A Survey is een bodemonderzoeksbureau waar archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in combinatie met geofysisch, explosieven en milieukundig onderzoek van bodem en waterbodem. Er is bij T&A een vacature ontstaan voor een bevlogen KNA-archeoloog.