Voor Waterschap Scheldestromen in Zeeland is T&A Survey momenteel bezig met het detecteren van 23 hectare waterbodem. Eerder heeft T&A voor dit gebied eerder een Historisch Vooronderzoek Na-Conflictperiode uitgevoerd.

Woensdag 14 juni 2023 organiseert VEO een Netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het OO-werkveld. Daarnaast is er volop ruimte om te netwerken en kennis en informatie uit te wisselen.

Werk je graag buiten? Heb je interesse in de Tweede Wereldoorlog en affiniteit met meetapparatuur en techniek? Dan ben jij onze nieuwe specialist (geofysisch) veldonderzoek/assistent deskundige explosievenonderzoek!