Een vliegtuigbom die op 22 juni is gevonden door T&A Survey tijdens een explosievenonderzoek voor het bouwrijp maken van percelen in Koudenhoek-Noord is dinsdagochtend tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het projectiel uit de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd opgeblazen.

T&A Survey heeft een opdrachtgever in Zuid-Holland ondersteund door het vaststellen van de ligging van, elkaar op sommige plekken kruisende, gas-, water- en hoogspanningsleidingen. Aangezien de locatie daarnaast ook nog verontreinigd was, wilde de opdrachtgever de horizontale en verticale ligging van de aanwezige kabels leidingen zo exact mogelijk bepalen, om zo de graafwerkzaamheden te kunnen minimaliseren.