Op het moment is T&A  bezig met de benadering van twee objecten in de waterbodem van een haven. Voor dit waterbodemonderzoek maken we gebruik van een zogenaamde "benader-ring". De ring wordt te water gelaten en boven het gedetecteerde object geplaatst, om een gecontrolleerde omgeving te creëren. Hij zakt door zijn eigen gewicht dieper in de waterbodem. Om bij het object te komen wordt  het sediment binnen de ring weggezogen, zodat het object uiteindelijk bloot komt te liggen en geïdentificeerd kan worden. 


Door de opsporingswerkzaamheden kunnen de werkzaamheden zonder risico’s van explosieven en zonder onverwachte obstakels verder worden uitgevoerd.