T&A heeft op 6 december de eerste treden op de Veiligheidsladder gezet met het behalen van het certificatieschema Safety Culture Ladder (SCL ) Light voor het toepassingsgebied archeologisch, geofysisch en milieukundig (water-)bodemonderzoek en de opsporing van conventionele explosieven. De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. 

De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Het doel van de SCL is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. 

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.