Meteren, 8 juli 2021- Op 1 januari 2021 is het nieuwe (wettelijk verplichte) Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) in werking getreden. Hierin zijn geen eisen opgenomen voor vooronderzoek, waar dat voorheen wel het geval was. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in het werkveld vinden het van groot belang dat er kwalitatief vooronderzoek en risicoanalyses worden uitgevoerd. Hierom heeft Stichting VOMES samen met TÜV Nederland, het nieuwe private certificatieschema opgesteld. 

Certificatieschema stelt eisen aan vooronderzoek en risicoanalyse 

In aanvulling op het wettelijk verplichte Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO) is een nieuw privaat certificatieschema ontwikkeld: Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO). Dit private certificatieschema helpt opdrachtgevers om degelijk vooronderzoek en goede risicoanalyses uit te voeren, waarna op verantwoorde en vooral veilige wijze de opsporing van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog kan plaatsvinden. Tien bedrijven voldoen sinds 8 juli 2021 aantoonbaar aan de kwaliteitseisen van het private certificatieschema en hebben het certificaat uitgereikt gekregen. Stichting VOMES en TÜV Nederland zijn hier blij mee.    

Waarom is het private certificatieschema belangrijk? 

Het is belangrijk dat opdrachtgevers dit private certificatieschema opnemen in hun opdrachten en aanbestedingen. In Nederland zijn nog steeds veel ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig in de bodem. De EOD ruimt in Nederland jaarlijks gemiddeld 2.500 van deze ontplofbare oorlogsresten (OO) op. De aanwezigheid brengt risico’s met zich mee en het is van belang dat hier op de juiste manier mee wordt omgegaan. Daarom zijn er wettelijke regels opgesteld (de Arbowet- en regelgeving is van toepassing) voor de opsporing van de oorlogsresten.   

Voor een goede en veilige opsporing is een gedegen vooronderzoek en risicoanalyse noodzakelijk. In het CS-OOO dat op 1 januari 2021 in werking is getreden zijn geen eisen opgenomen voor vooronderzoek en risicoanalyse. Voorheen was dit wel het geval. Formeel is het vooronderzoek wel geborgd in het Arbobesluit. Het werkveld vindt het onverminderd van belang dat er hoge eisen worden gesteld aan vooronderzoeken en risicoanalyses. Daarom is dit nieuwe private certificatieschema ontwikkeld door Stichting VOMES met breed draagvlak in het werkveld.       

Uitreiking eerste certificaten 

Op 8 juli 2021 zijn door TÜV Nederland de eerste tien certificaten uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Op de foto hieronder staan de trotse bezitters van het certificaat, waaronder helemaal rechts Rutger Assendorp van T&A Survey.