Sinds begin mei biedt T&A Survey de cursus Basiskennis OOO (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten/explosieven) aan via de digitale leeromgeving van BC-opleidingen. De komende maanden zullen hier de cursussen Basiskennis VOMES en Assistent deskundige OOO aan worden toegevoegd. BC-opleidingen is een opleidingscentrum voor beroepsduikers en is onderdeel van Baars-CIPRO, een onafhankelijk adviesbureau voor onderzoek en advies op en onder de waterlijn.

Jarenlange samenwerking

T&A en Baars-Cipro hebben een lange geschiedenis van intensieve samenwerking bij de uitvoering van grote en kleine in- en offshore waterbodemonderzoeken. Baars-Cipro versterkt de samenwerking met breed inzetbaar en innovatief (duik)materieel. T&A versterkt de samenwerking door duikpersoneel van Baars-Cipro conform het  CS-OOO op te leiden. Bij OOO-projecten zet T&A de interne CS-OOO gecertificeerde duikers en expertise in.

Cursusaanbod BC

BC-opleidingen biedt, naast de nieuwe OOO cursussen van T&A, initiële en herhalingsopleidingen voor verschillende duikcertificaten. Ook geeft BC branche-specifieke trainingen voor met name brandweer- en politieduikers. In het duikcentrum van BC-opleidingen aan het Markermeer zijn diverse binnen- en buitenwater faciliteiten ondergebracht voor Nederlandse en internationale duikopleidingen. 

Digitale leeromgeving

De digitale leeromgeving van BC-opleidingen maakt het mogelijk om snel en effectief de theorielessen te doorlopen. De lessen zijn 24/7 beschikbaar en er is direct contact met de mentor en medecursisten. Dankzij de geïntegreerde MemoTrainer app wordt de theorie langer en beter onthouden. Praktijkdagen en examen vinden daarna op locatie plaats.

Meer weten? Neem contact met ons op!