Assistent deskundige OOO

Certificaat Assistent deskundige OOO (Assistent explosievendeskundige)

Als u zich wilt bekwamen in het explosieven vak, begint u als Assistent deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) . Het accent van dit deskundigheidsniveau ligt op het uitvoeren van de explosieven opsporing. De Assistent deskundige OOO werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de Deskundige OOO. Een uitzondering hierop is het non-realtime detecteren. Dit mag onder voorwaarden door twee Assistent deskundigen OOO worden uitgevoerd. De examenkandidaat hoeft vooraf ook niet te beschikken over het certificaat Basiskennis OOO. 

Inhoud opleiding

In de cursus worden de verschillende detectiemethoden behandeld, met nadruk op metaaldetectie. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen en de verschillende detectiemethoden. Theorie en praktijk wisselen elkaar steeds af. 

Aan het einde van de cursus beschikt u over basiskennis op het gebied van:
  • explosieve stoffen,       
  • munitieherkenning (op het niveau van de 16 hoofdgroepen),   
  • interpreteren meetgegevens,
  • lokaliseren en laagsgewijs ontgraven van explosieven,
  • ontgraven,
  • identificeren en veiligstellen.

Het examen voor de Assistent deskundige OOO bestaat uit de volgende drie onderdelen:
  1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen;
  2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten (oppervlakte- en / of dieptedetectie);
  3. Explosieven herkenning, bestaande uit een deel veldherkenning en een deel fotoherkenning (herkennen op hoofdsoort).

Duur, kosten en data

In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie

De cursus kan op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting VOMES.