De bodem van het Goffertpark wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen tussen september 2020 en februari 2021 onderzocht op explosieven. T&A Survey/Van Heteren voert momenteel een detectie- en benaderingsonderzoek uit naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII) in de ondergrond van het evenemententerrein, waar in 2018 tijdens de voorbereidingen voor een optreden van Guns N’Roses een Britse granaat  is aangetroffen.

Goffertpark in WOII

Het Goffertpark, inclusief de speelweide van NEC, deed tijdens operatie Market Garden dienst als kampement. Er stonden kanonnen om granaten af te vuren ter ondersteuning van het geallieerdenoffensief. Na de oorlog zijn er door amateurs vele oorlogsresten aangetroffen in het park.

Veiligheid

Sinds de vondst van de granaat werd de opbouw van grote evenementen in het park voor de veiligheid begeleid door een gespecialiseerd bedrijf, wat voor vertraging en extra kosten zorgde. Nu er door de coronacrisis veel minder evenementen gepland zijn, staat niets opsporing in de weg.

Bodemvreemde objecten

De afgelopen weken hebben specialisten van T&A en Van Heteren de bodem van het onderzoeksgebied met geofysische technieken gedetecteerd en deels laagsgewijs afgegraven. Analyse van de meetdata heeft vele bodemvreemde objecten opgeleverd waarvan niet kan worden uitgesloten dat het oorlogsresten betreft. Ook zijn er stellingen en loopgraven blootgelegd.

In de volgende fase van het onderzoek wordt de grond boven de objecten gecontroleerd ontgraven. Het gecontroleerd, laagsgewijs ontgraven gebeurt met een conform WSCS OCE beveiligde kraan en onder toezicht van een gecertificeerd opsporingsteam. De gevonden objecten worden vervolgens geïdentificeerd en indien van toepassing overgedragen aan de EOD.