Bij de duikwerkzaamheden eind mei in Venlo hebben de duikers van T&A een stenen kanonskogel aangetroffen. Op de locatie van de werkzaamheden langs de Maas stond fort St. Michiel. De kogel, die uit de tijd van vóór het fort stamt, is inmiddels overgedragen aan Maarten Dolmans, Beleidsadviseur Erfgoed van de gemeente Venlo, die bezig is met het inrichten van een tentoonstelling over de vestigingsgeschiedenis van de stad.  

Explosievenonderzoek

De duikwerkzaamheden bij de Maaskade te Venlo vonden plaats in het kader van een explosievenonderzoek door T&A Survey voorafgaande aan geplande grondverzetwerkzaamheden. De duikers waren op zoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Met de detectieapparatuur werden metalen bommen en granaten gezocht, de stenen kanonskogel (met een diameter van 20 cm) werd daarbij per toeval aangetroffen.

Fort Sint-Michiel

Rond 1450 stond er al een verdedigingswerk op de westelijke Maasoever, bestaande uit een houten palissade. Op dezelfde plek werd tijdens de laatste jaren van de 80-jarige oorlog (1568-1648) Fort Sint-Michiel, ook bekend als de citadel van Venlo, gebouwd door de Spanjaarden. Door de eeuwen heen is het fort, dat op een strategische plek langs de Maas stond, in verschillende handen geweest. In 1867 werd  het fort ontmanteld, waarna er tussen 1910-1913 op dezelfde plek de Frederik Hendrikkazerne werd gebouwd.    

Tentoonstelling

De gemeente Venlo is bezig met het inrichten van een tentoonstelling over de vestinggeschiedenis van Venlo door de eeuwen heen. De kanonskogel is een vrij unieke vondst omdat hij van steen (de voorloper van de metalen kanonskogel) is en waarschijnlijk uit de 15e eeuw stamt. De kogel ligt inmiddels in de in te richten ruimte achter de historische stadsmuur aan de haven (onder de stadsschouwburg De Maaspoort) die naar verwachting in de herfst wordt geopend.