T&A Survey Drone Services heeft op een voormalige stortplaats methaangas metingen uitgevoerd. Hiervoor hebben wij een multirotor drone uitgerust met een methaanlaser ingezet. De methaanlaser meet de concentratie methaangas in de lucht en kan zo gaslekken detecteren.