Het afgelopen jaar wisselden (extreme) droogte en nattigheid elkaar af. Dergelijke extremen komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Drooghouden, daar was Nederland goed in. Nu moeten we ook zorgen dat ons land voldoende nat blijft. Hoe gaan we om met deze veranderingen? En wat betekent dat voor de waterveiligheid? Natje en Droogje is het thema van de zestiende Kennisdag Inspectie Waterkeringen, op 21 maart 2019 in Burgers Zoo. T&A Drone Services is voor de derde keer aanwezig op de bedrijvenmarkt om de bezoekers kennis te laten maken met de verschillende technieken voor dijkonderzoek met drones.

IR Thermografie
T&A Drone Services in oktober begonnen met het uitvoeren van infrarood (IR) metingen in het kader van een dijkversterkingsproject van een Waterschap. Doel is het identificeren van potentiele kwellocaties, die kunnen duiden op zwakke plekken in de dijken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met Infra Rood (IR) thermografie. Een IR camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen op het meetobject waarbij verschillende kleuren verschillende temperaturen aangeven. Zwakke plekken in dijken zijn vaak voor het oog nog niet zichtbaar, maar op thermografiebeelden goed te herkennen. 

LiDAR
Met een LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) sensor bevestigd onder een drone kan T&A Survey Drone Services de geometrie van dijklichamen tot in detail vastleggen. De LiDAR sensor meet met een laserpuls de afstand tot punten in de omgeving. Dit resulteert in een puntenwolk van miljoenen punten, elk met een positie (x, y, z) en een reflectiewaarde. Het eindresultaat is een zeer nauwkeurig 3D beeld van het oppervlak van de dijk.

Fotogrammetrie
Fotogrammetrie is het maken van kaarten aan de hand van digitale luchtfoto’s die met een speciale hoge resolutie fotocamera worden gemaakt. Door deze lichtgewicht fotocamera aan een drone te bevestigen, worden hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s gegenereerd die vervolgens met speciale software worden geprocessed en bewerkt.

Vanaf het maaiveld
Geo-elektrische metingen (weerstandsmetingen) zijn een elektrische onderzoekstechniek waarmee op niet destructieve wijze vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek kan worden ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden om geologische structuren met een hoge weerstand of een weerstand die afwijkt van de omgeving vast te leggen. Het dieptebereik van de metingen varieert van enkele meters tot ruim 500 meter diepte.

Meer weten? bezoek ons op de kennisdag of neem contact op!