T&A heeft een non-proprietary studie gedaan naar de potentie en het risico van Ultra Diepe Geothermie in Nederland. De nadruk ligt op de Kolenkalk formatie, een veelbelovend reservoir voor UDG op een diepte van ongeveer vier kilometer. Bij UDG wordt er gezocht naar temperaturen van minimaal 150 °C. Dergelijke temperaturen zijn voor de huidige geothermische systemen in Nederland niet haalbaar, maar voor diverse directe industriële toepassingen en voor de productie van elektriciteit essentieel.


Non-proprietary studie
Door middel van een uitgebreide studie, waarbij gebruik gemaakt is van seismiek, boorgatinformatie en literatuur, heeft T&A  een uniek ruimtelijk inzicht gevormd in het voorkomen van potentiële reservoirgesteenten op UDG-dieptes in de Nederlandse ondergrond. Daarnaast is een petrofysische analyse uitgevoerd om de reservoirkwaliteit te bepalen. Op basis van de resultaten uit deze studies en de uitgewerkte risicomatrix, hebben wij voor heel Nederland de potentie en het risico van de toepassing van UDG in kaart gebracht

T&A adviseert

Met de uit de studie opgedane kennis is T&A Survey in staat om in de toekomst ook te adviseren in Ultra Diepe Geothermie. Als u voor een bepaalde locatie de resultaten van deze studie wilt verkrijgen, neemt u dan contact op met T&A.