T&A Survey is lid geworden van Stichting Warmtenetwerk, een breed samengesteld platform dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van collectieve warmte- en koudenetten.