In samenwerking met T&A Survey’s technieken voor waterbodemonderzoek is T&A Drone Services in staat om 3D digitale hoogte- en terreinmodellen en orthofoto mozaïeken  te maken van onderzoeksgebieden die zich uitstrekken onder de waterspiegel. Door de onderzoeksresultaten met elkaar te combineren ontstaat er een compleet digitaal terreinmodel van de land- en waterbodem van dijken, golfbrekers, pieren, uiterwaarden, delta’s en haven- of kustgebieden.

Technieken
De delen van het onderzoekgebied die boven de waterspiegel uit steken worden door onze drones in kaart gebracht. De technieken die hierbij gebruikt wordt zijn fotogrammetrie en hoge precisie, hoge resolutie foto- en videocamera’s. Het onderzoek van de onder water gelegen delen van het onderzoeksgebied wordt vanaf een schip uitgevoerd met onderzoeksapparatuur zoals de  meersonde gradiometer, side scan sonar, echolood en/of multibeam. Onderzoek van de waterbodem met deze apparatuur kan ook uitgevoerd worden met een ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) en/of AUV (Autonomous Underwater Vehicle). De ROV is bijvoorbeeld uitgerust met een multi-sensor rek van 8 tot 12 gradiometer sondes en beschikt over een shortrange sonar en camera.

Voordelen
Door de inzet van drones kunnen projecten sneller, efficiënter en veiliger uitgevoerd worden dan met traditionele technieken. Omdat drones lager kunnen vliegen dan bemande vliegtuigen, leveren zij ook betere data op. Een groot voordeel van het combineren van  drone en waterbodem onderzoek bij de inspectie van waterkeringen, is dat alle beelden verwerkt worden  tot één orthofoto mozaïek. Hierdoor ontstaat er een eenduidig, scherp en volledig beeld van de waterkering zowel onder als boven de waterspiegel.

Neem contact met ons op!