Gaat u hernieuwbare energie produceren met behulp van geothermie? Vanaf dinsdag 3 tot donderdag 26 oktober kunnen de aanvragen voor de SDE+ subsidie najaar 2017 ingediend worden. Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is want alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. T&A Survey Ondergrondse Duurzame Energie neemt u deze ingewikkelde klus uit handen. Er staat voor deze aanvraagronde maar liefst 6 miljard Euro aan SDE+ subsidie klaar. Hét moment om erbij te zijn dus!  

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het Ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Geologisch onderzoek
Geothermieprojecten vereisen een geologisch onderzoek dat moet voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek SDE+. Dit onderzoek moet u bij uw subsidieaanvraag meesturen. Het geologisch onderzoek is belangrijk omdat de getallen van de business case op dit onderzoek gebaseerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de optimale ondergrondse locatie van het reservoir en het potentiële geothermisch vermogen dat geleverd kan worden. Het geologisch onderzoek geeft een beschrijving en een interpretatie van alle reeds aanwezige lokale en regionale gegevens over de ondergrond. 

Vergunningen
Naast het geologisch onderzoek moeten ook de vergunningen voor het aanleggen van een geothermische bron bij uw aanvraag meegestuurd worden. In het kader van de Mijnbouwwet dient u vóór het doen van de aanvraag in het bezit te zijn van een opsporingsvergunning. Daarnaast zijn er nog enkele lokale vergunningen, zoals een bouwvergunning, nodig. De vergunning(en) voor de exploitatie hoeft u niet mee te sturen.  

T&A helpt
Het aanvragen van subsidies en vergunningen voor geothermieprojecten is een ingewikkeld en regelmatig aan veranderingen onderhevig proces. T&A Survey ODE is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan u begeleiden bij het compleet maken van uw aanvraag om zo uw kans op toewijzing van de subsidie te optimaliseren. Neem daarom vrijblijvend contact op  met ons ODE-team om te weten te komen wat wij voor u kunnen betekenen.