Offshore energy is een van de snelstgroeiende bijeenkomsten van offshore professionals. Dit twee-jaarlijkse event vindt plaats op 13 en 14 oktober in de Amsterdam Rai. T&A Survey presenteert hier voor het eerst haar offshore diensten. Bij projecten in of op de waterbodem, zoals de bouw van windmolenparken, bestaat het gevaar op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voordat in verdachte gebieden met werkzaamheden begonnen kan worden, moet daarom eerst een offshore explosieven onderzoek plaatsvinden.  


Het explosievenonderzoek op zee wordt vanaf een schip uitgevoerd met een ROV  en/of AUV  en diverse meetapparatuur. Onze deskundigen beginnen op het schip al met de data analyse. Door alle verkregen informatie samen te voegen kunnen verdachte objecten met grote precisie gelokaliseerd worden. Naar aanleiding van de resultaten kan besloten worden de werkzaamheden te verplaatsen of over te gaan tot identificatie en verwijdering van de objecten.

Voor het uitvoeren van offshore explosievenonderzoeken beschikt T&A Survey over een deskundig team bestaande uit explosievendeskundigen en OCE-gecertificeerde duikers, die gevonden objecten ter plekke kunnen identificeren en veiligstellen. Op deze wijze worden stilstand kosten zo laag mogelijk gehouden. 

Gratis toegangsbewijs
Als exposant heeft T&A een beperkt aantal toegangsbewijzen ontvangen. Wilt u ons komen bezoeken in stand 8.008? Neem dan contact met ons op voor een toegangsbewijs!