Onlangs heeft T&A een interessant project uitgevoerd in voormalige loopgraven langs de IJssel. Deze loopgraven waren zichtbaar op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en in het historisch vooronderzoek was vastgesteld dat ze verdacht waren op gedumpte Duitse munitie. De aanleiding van de opsporing was om een archeologisch onderzoek naar de aanwezigheid van een oude huisterp veilig en zonder vernietiging van archeologische waarden te laten verlopen.

Nadat de loopgraaflocaties met behulp van de luchtfoto’s in een veldkaart waren ingetekend, is de hartlijn van de loopgraaf uitgezet met GPS. Vervolgens werd een naoorlogse ophooglaag verwijderd, waarna de contouren van de loopgraaf duidelijk zichtbaar werden. De verwachting was onderin de loopgraaf gedumpte Duitse munitie aan te treffen. Tot ieders verbazing werden er echter uitsluitend restanten van een tweetal zogenaamde ‘mortiernesten’ van de geallieerden aangetroffen. Dit kan er op duiden dat de loopgraven die door de Duitsers gegraven zijn, later in gebruik zijn genomen door de Geallieerden. Een andere mogelijkheid is dat de munitie door de Duitsers buitgemaakt was op de geallieerden.

In totaal werden er drie brisant mortiergranaten  inclusief aanvullingskardoezen gevonden en daarnaast veel verpakkingsmateriaal. De mortiergranaten zijn op 3 september vernietigd.