Al bijna 20 jaar voert T&A geofysisch onderzoek uit op de Nederlandse wegen. Onlangs heeft T&A een onderzoek uitgevoerd over een traject van 23 kilometer, waarbij de gammaspectrometer en de 3D Radar zijn ingezet. De gegevens die voortkomen uit zo’n onderzoek kunnen vervolgens gebruikt worden voor aanbestedingen.

Het doel van onderzoeken naar de wegopbouw is wisselend. Soms hoeft alleen de dikte van het asfalt te worden bepaald, in andere gevallen ook de dikte van de fundering of de aanwezigheid van stootplaten. Soms is ook informatie gewenst over de volumes en materiaaleigenschappen of is inzicht in de verschillende wegvakken met eenduidige opbouw voldoende. Afhankelijk van de onderzoeksvraag bepaalt T&A welke technieken het beste kunnen worden ingezet: TISA 2D Borehole Radar, 3D Radar, gradiometer, gammaspectrometer of een combinatie hiervan.

Met de 3D Radar wordt een enorme hoeveelheid meetgegevens in horizontale en verticale richting opgenomen. In combinatie met boringen ontstaat hierdoor een gedetailleerd beeld van de wegopbouw. Door te beschikken over informatie over dikte van asfalt- en funderingslagen, volumes, materiaaleigenschappen (zoals teerhoudendheid) en vakken met gelijke opbouw, kan scherp worden ingeschreven op een aanbesteding. Door 3D Radar onderzoek en booronderzoek te combineren, wordt de kans op onverwachte afwijkingen en dus financiële tegenvallers veel kleiner dan met alleen een (boor-)onderzoek.