Offshore explosievenonderzoek: T&A duikt in het diepe!  

Bij de bouw van windmolenparken, de aanleg van kabels en baggerwerkzaamheden in zee bestaat het gevaar op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voordat in verdachte gebieden met deze werkzaamheden begonnen kan worden, moet daarom eerst een offshore explosievenonderzoek plaatsvinden.  

Voor het uitvoeren van offshore explosievenonderzoeken beschikt T&A Survey over een deskundig team bestaande uit van de marine afkomstige explosievendeskundigen en OCE-gecertificeerde duikers. De explosievendeskundigen zorgen ook voor begeleiding van de werkzaamheden. Als er bij het baggeren objecten in de zuigmond vast zitten, kunnen zij deze ter plekke identificeren en veiligstellen. Op deze wijze worden stilstand kosten zo laag mogelijk gehouden.  

Het offshore explosievenonderzoek wordt vanaf een schip uitgevoerd met een ROV (remotely operated underwater vehicle) en/of AUV (autonomous underwater vehicle) en diverse meetapparatuur. De ROV is bijvoorbeeld uitgerust met een rek van 8 tot 12 gradiometer sondes en beschikt over een shortrange sonar en camera.  

De explosievendeskundigen beginnen op het schip al met de data analyse. Door alle verkregen informatie samen te voegen kunnen verdachte objecten met grote precisie gelokaliseerd worden. Naar aanleiding van de resultaten kan de opdrachtgever, indien nodig, besluiten de werkzaamheden te verplaatsen of over te gaan tot identificatie en verwijdering van de objecten.

'Controlled explosion' for WW2 wind farm bomb - BBC News, 24-03-2014