Op dinsdag 23 augustus heeft T&A enkele medewerkers van de gemeente Amsterdam in een “crashcourse”  op de hoogte gebracht over alles wat komt kijken bij een explosievenonderzoek en de nieuwe richtlijnen daaromheen. De deelnemers hadden slechts een beperkte voorkennis over het onderwerp.    

Inhoud van de cursus 

De cursus bestaat uit een dagvullend, op maat gemaakt programma inclusief lunch. Centraal staat hierbij de wet en regelgeving omtrent explosievenonderzoek. Aan de hand van praktijkgerichte casussen van bureau- en veldstudies en aanbestedingen worden alle relevante onderwerpen op interactieve wijze behandeld.  


 “De cursus werd duidelijk door gedreven experts gegeven. Ik vond het erg fijn dat we altijd konden
komen met een vraag, en daar meteen een helder en duidelijk antwoord op kregen.”  
Cursist gemeente Amsterdam, augustus 2022    

Vooronderzoek 

In de ochtend was de beurt aan specialist (historisch) vooronderzoek Sophie Jansen. Zij behandelde o.a. welke eisen er gelden voor vooronderzoek en risicoanalyse volgens het Certificatieschema Vooronderzoeken en Risico Analyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO). Daarnaast legde zij aan de hand van voorbeelden uit welke bronnen er gebruikt worden bij een vooronderzoek, hoe een risicogebied afgebakend wordt en welke verschillen er zijn tussen gemeenten betreffende het beleid en de procedures bij werkzaamheden in verdachte gebieden.    

Veldonderzoek en rapportage 

Na de lunch was het woord aan Senior Deskundige Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (SD-OOO) Sep van Sermondt. Hij legde uit welke eisen er gesteld worden aan een explosievenonderzoek volgens het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Daarnaast ging hij in op de verschillende detectietechnieken en hun toepasbaarheid, soorten explosieven en hun mogelijke gevaren en uitwerking, veiligheidsmaatregelen en samenwerking met de EOD. Ook aan bod komen de procedures bij aanbesteding: welke belangrijke aspecten en documenten moeten ten minste worden opgenomen in een vraagspecificatie en wat zijn de risico’s voor een opdrachtgever als de vraagspecificatie niet concreet genoeg is?    

Cursus op maat 

Is een dergelijke cursus ook interessant voor uw bedrijf, gemeente, provincie, waterschap? Neem dan contact op over de mogelijkheden met cursusleider Sep van Sermondt: vansermondt@ta-survey.nl