Stichting VOMES heeft nader overleg gevoerd met het Ministerie van SZW over de invoering van de registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen. De uitkomst van dit overleg tussen het Ministerie van SZW en Stichting VOMES is dat de registratieplicht per 1 januari 2021 in werking zal treden en dus niet op 1 oktober 2020.  T&A heeft de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje gezet.

WSCS-OCE wordt CS-OOO

De mogelijkheid voor de examinering en afgifte van persoonscertificaten volgens het WSCS-OCE vervalt en het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) treedt in werking.

OCE-deskundige wordt Deskundige OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten)

De registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen treedt in werking. Bestaande OCE certificaten zullen hun geldigheid niet verliezen, maar er zal hiervoor wel registratie bij de Stichting VOMES moeten plaatsvinden. Hiervoor is ook een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) noodzakelijk. U kunt zich registreren vanaf 15 juli via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren.  

Vooronderzoeken en risico analyses

Vooronderzoeken explosieven en risico analyses zullen niet meer specifiek in de wetgeving worden genoemd. De verplichting voor het uitvoeren van een gedegen risico analyse blijft echter noodzakelijk conform de Arbowet. Door opdrachtgevers en opdrachtnemers is hiervoor een nieuwe schema “Vooronderzoek en risico analyse” ontwikkeld, wat door het merendeel van de opdrachtgevers geëist zal gaan worden. De Vooronderzoekers van T&A Survey werken al volgens dit nieuwe schema.  

Meer informatie: www.vomes.nl