De gemeente Sittard-Geleen heeft T&A Survey onlangs opdracht gegeven voor het uitvoeren van een gemeentebreed historisch vooronderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Sittard-Geleen is een gemeente met een roerige oorlogsgeschiedenis. Door het gehele beheergebied in één keer in kaart te brengen krijgt de gemeente een betrouwbaar beeld van locaties waar een verhoogd risico geldt op het aantreffen van explosieven.  

Luchtaanvallen en artillerievuur

De aanwezigheid van Staatsmijn Maurits en nabijheid van de Duitse grens zorgden voor meerdere gerichte bombardementen op Sittard en Geleen. Maar de gemeente werd ook per abuis door bommen werd getroffen. Zo staat 5 oktober 1942 in het geheugen van de inwoners van Geleen gegrift. Twee aanvalsgolven in de late avond hadden toen bijna 100 doden tot gevolg. Meer dan duizend woningen werden beschadigd of verwoest.  

Ook in de laatste maanden van de oorlog kreeg de gemeente het zwaar te voortduren. Na een aanvankelijk snelle bevrijding door de Amerikanen bleef het front in het noorden vastzitten. Er volgde een periode van enkele maanden waarin de gemeente Sittard-Geleen onder artillerievuur kwam te liggen.  

Literatuur- en archiefonderzoek

Om een compleet beeld te krijgen van de oorlogshandelingen voert T&A Survey een uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek uit. Plaatselijke archieven maar ook internationale archieven zoals het Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg, The National Arcives in Londen en luchtfotoarchieven in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten worden geraadpleegd.  

Planontwikkeling

Het doel van het gemeentebreed vooronderzoek CE is inzicht te krijgen in op welke locaties mogelijk niet-gesprongen munitie is achtergebleven. Hierdoor kan tijdens de planontwikkeling al rekening met mogelijk aanwezige explosieven worden gehouden.   

Foto: uitsnede van de Field Order van 16 september 1944 voor de aanval op Sittard-Geleen door eenheden van de 2nd US Armored Division.