30% van de warmte die de industrie nodig heeft, zou in de toekomst door Ultra Diepe Geothermie geleverd kunnen worden. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, EBN, TNO en zeven consortia van bedrijven hebben op 19 juni de zogeheten Green Deal Ultra Diepe Geothermie (UDG) ondertekend. Dit is een belangrijke stap om de mogelijkheden voor UDG in Nederland in kaart te brengen en een basis te leggen voor verdere ontwikkeling van deze technologie.

Warmte op meer dan 4.000 meter
Geothermie biedt goede mogelijkheden om de lagere temperatuur warmtevraag duurzaam in te vullen. Voor de verduurzaming van de hogere temperatuur warmtevraag in bijvoorbeeld de procesindustrie is het noodzakelijk om geothermie op grotere diepten toe te passen dan tot nu toe gebruikelijk. UDG is gericht op het benutten van warmte op een diepte van meer dan 4.000 meter. In potentie zou mogelijk 30% van de industriële warmtevraag kunnen worden voorzien door UDG. Met het uitvoeren van deze Green Deal wordt invulling gegeven aan het transitiepad voor hoge temperatuur warmte. Daarnaast draagt het realiseren van pilotprojecten voor 2020 bij aan het behalen van de hernieuwbare energiedoelen uit het Energieakkoord.  

T&A Survey onderzoekt UDG
Onlangs heeft T&A Survey een onderzoek afgerond over de potentie en risico’s van Ultra Diepe Geothermie in Nederland. Door middel van een uitgebreide studie, waarbij gebruik gemaakt is van seismiek, boorgatinformatie en literatuur, is een uniek ruimtelijk inzicht gevormd in het voorkomen van potentiele reservoirgesteenten op UDG-dieptes. Daarnaast is een petrofysische analyse gedaan om de reservoirkwaliteit te bepalen. Op basis van de resultaten uit deze studies en de uitgewerkte risicomatrix, is een gedetailleerde UDG potentieel-kaart vervaardigd. Met deze opgedane kennis is T&A Survey in staat om in de toekomst ook te kunnen adviseren in Ultra Diepe Geothermie.        

Meer weten over deze studie? Neem dan contact op met Ger de Bruin, manager Ondergrondse Duurzame Energie.