T&A voert veelvuldig en onder moeilijke omstandigheden specialistisch explosievenonderzoek uit op het land, in de binnenwateren, maar ook in havengebieden en op zee. Bij onderzoek op het water wordt gebruik gemaakt van geavanceerde meettechnieken die worden ingezet vanaf een surveyboot. De verzamelde informatie wordt aan boord gecombineerd zodat verdachte objecten met hoge nauwkeurigheid in kaart gebracht en in aantal geminimaliseerd kunnen worden.

Ons deskundige team van explosievendeskundigen en OCE-gecertificeerde duikers kan de objecten ter plekke identificeren en veiligstellen, zonder onnodige vertragingen en extra kosten. De explosievenonderzoeken kunnen ook gecombineerd worden met archeologisch en kabel- en leidingenonderzoek.

Project Oosterschelde

In de Oosterschelde heeft T&A verdachte objecten benaderd op 40 meter waterdiepte. Deze moesten door onze OCE-gecertificeerde duikers worden gelokaliseerd en geïdentificeerd. Dit gebeurde vanaf een werkschip met een decompressie- en een duikunit. Door de sterke stroming kon er tijdens de overgang tussen eb en vloed één duikgang van 15 minuten gemaakt worden. Er werd dan met twee duikers tegelijk gedoken die ieder een object identificeerden. Hierdoor vergde het project een zeer nauwkeurige voorbereiding. Een voorbereiding die ondanks onstuimig weer heeft geleid tot een uitvoering binnen tijd en budget.

Zeetoegang IJmuiden
Voor detectie in ondiep water wordt meestal gebruik gemaakt van een surveyboot waaraan een meetrek met meerdere sondes is bevestigd. In dieper water wordt de afstand tussen de meetsondes en te detecteren objecten te groot en wordt vaak een "Fish" gebruikt, die achter een surveyboot wordt aangesleept. Nadeel van de Fish is zijn onnauwkeurige positionering. Ook heeft de Fish veel meer meetlijnen nodig, waardoor de doorlooptijd en de kosten van het onderzoek flink oplopen. In IJmuiden heeft T&A daarom gebruik gemaakt van een AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Dit bodemvolgend onderwater detectiesysteem is uitgerust met een magnetometersonde en Side Scan Sonar waardoor de noodzakelijke detectiediepte van 12 meter gehaald kon worden. Daarnaast konden objecten die volgens de magnetometer verdacht waren, worden geschrapt op basis van de Side Scan Sonar resultaten.  

Havens Rotterdam
Aangezien de meerwaarde van een AUV in open zee beter tot zijn recht komt dan in een haven met druk scheepvaartverkeer, heeft T&A in eigen beheer een onderwater detectiesysteem ontwikkeld. Dit is recent meerdere malen ingezet in de Rotterdamse Haven. T&A’s onderwater detectiesysteem is bodemvolgend en uitgerust met sondes die vlak boven de waterbodem hangen, zelfs op een waterdiepte van 12 meter. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende positioneringssystemen boven en onder water waardoor een nauwkeurige positionering gegarandeerd is. Tijdens aanvullende benaderingen door OCE-duikers bleken er verdachte objecten op de waterbodem aanwezig te zijn binnen één meter van de uitgezette bakens. Een uitstekend resultaat.  

Offshore Energy 2015

Op 13 en 14 oktober in de Amsterdam Rai de Offshore Energy exhibition plaats. Als exposant heeft T&A een beperkt aantal toegangsbewijzen ontvangen. Wilt u ons komen bezoeken in stand 8.008? Neem contact met ons op voor een gratis toegangskaartje!