Onlangs is de TISA® 2D Boorgatradar succesvol ingezet bij een geofysisch onderzoek naar funderingspalen onder de betonnen keldervloer van een flatgebouw in Utrecht. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de locaties van palen onder de dragende constructie, zodat de werkzaamheden hieraan veilig konden worden uitgevoerd.


Met de TISA 2D zijn metingen verricht vanuit vijf boorgaten. Uit de metingen bleek dat de vooraf meest waarschijnlijke configuratie van de funderingspalen niet de daadwerkelijke was. De radardata laat duidelijke reflecties van langgerekte verticale ondergrondse objecten zien, die de funderingspalen voorstellen. Aan de hand van deze informatie konden de werkzaamheden aan de kelderconstructie veilig uitgevoerd worden.

Het voordeel van de TISA 2D boorgatradar ten opzichte van oppervlakteradar is, dat TISA 2D het mogelijk maakt om dieper gelegen objecten te detecteren. Ook kan TISA 2D objecten in kaart brengen die zich onder een oppervlakteconstructie bevinden, waardoor de technologie bij uitstek geschikt is voor onderzoek in dichtbebouwde gebieden of onder bestaande constructies.

Inmiddels is de TISA 2D wereldwijd in 18 landen vertegenwoordigd en zijn er verschillende succesvolle projecten uitgevoerd in binnen- en buitenland. Kijk hier voor meer informatie over de mogelijke toepassingen van TISA 2D en de uitgevoerde projecten op  of mail naar TISA@ta-survey.nl.

Lees meer over TISA 2D >>