Geothermie voor TRIAS Westland: T&A ontwerpt het eerste 4.000 meter systeem van Nederland


Trias Westland B.V., een samenwerkingsverband tussen Flora Holland, HVC en Westland Infra, gaat een eerste boring uitvoeren naar de 4 kilometer diepe Trias-laag. Trias Westland heeft T&A Survey opdracht gegeven voor het ontwerp van een uniek geothermisch combi-systeem.

Trias-laag
In Nederland is nooit eerder zo diep geboord naar aardwarmte. Bij Green Well Westland werd er geboord naar zandsteen uit het Onder Krijt-tijdperk, met een diepte van 2,5 à 2,8 kilometer. Deze zandsteenlaag kan voor ongeveer 10 tot 20% in de warmtebehoefte van het Westland voorzien. Een geologische studie, uitgevoerd door T&A Survey in opdracht van de Gemeente Westland, heeft uitgewezen dat de hieronder gelegen Trias-formatie, op 4 kilometer diepte naar alle waarschijnlijkheid genoeg warmte bevat om circa 80% van het Westland van warmte te voorzien. De temperatuur van het water in deze meer dan 200 miljoen jaar oude laag is ongeveer 140°C. 

Innovatieve boringen
De eerste boring wordt gedaan in de omgeving van het veilingterrein van Flora Holland Naaldwijk en gaat gepaard meteen uitgebreid onderzoeksprogramma. Dit moet alle relevante informatie verschaffen over de geschiktheid en productiviteit van de Trias-laag. Het bijzondere van het project is dat er in eerste instantie geboord wordt naar de Onder Krijtzanden en daarna pas wordt doorgeboord naar de Trias zandsteenlagen. Afhankelijk van de geschiktheid van de Onder Krijt en Trias reservoirs wordt er een geothermisch systeem in die reservoirs aangelegd.

Brede verduurzaming
De diepe boring wordt uitgevoerd om vast te stellen of de Trias-laag in staat is om aardwarmte te leveren voor een brede verduurzaming van de Westlandse glastuinbouw. Een brede verduurzaming betekent dat aardwarmte beschikbaar komt voor het grootste deel van de Westlandse glastuinbouwbedrijven. Het project heeft de warme belangstelling van de sector en tuinders worden actief bij het realiseren van het project betrokken.

Kijk voor meer informatie op www.triaswestland.nl