Sonderen en boren in één

BAM Nelis De Ruiter is een gezamenlijk project gestart met T&A Survey, het bodemonderzoeksbureau dat onder meer gespecialiseerd is in het opsporen van niet-gesprongen explosieven. Samen ontwikkelen zij een methode om deze explosieven tijdens de boring op te sporen. ‘Deze innovatie staat nog in de kinderschoenen, maar de proeven die we tot nu toe gedaan hebben zijn veelbelovend’, vertelt Frans Groeneveld.

Technische uitdaging
Vooralsnog worden niet-gesprongen explosieven via sonderingen vanaf de oppervlakte in kaart gebracht. Dit gebeurt voorafgaand aan de boring. Deze opsporingsmethode is kosten- en tijdsintensief. T&A Survey kwam op het idee om een magnetometer mee te sturen tijdens de boring. Als er een mogelijk explosief ontdekt wordt, moet de boorkop worden teruggetrokken. De plaats van het explosief ligt dan wel vast. ‘De uitdaging bij deze methode is om alle magnetische invloeden van de draaiende boorkop en buizen te filteren en het magnetische signaal van het explosief op te vangen’, zegt Frans. ‘En dit in real-time, terwijl de boorkop zich een honderdtal boorbuizen verderop bevindt.’

Energiebewust
Aangezien er geen sonderingen meer nodig zijn, levert de nieuwe methode een CO2-besparing op. Frans: ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Onder andere Schiphol Airport heeft al belangstelling getoond voor deze innovatie.’

Bron: BAM Nelis De Ruiter