Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkomen van schade aan kaden en oevers. Naast waterveiligheid zijn de kosten van bestrijding jaarlijks circa 30 miljoen Euro. Door middel van onderzoek met drones uitgerust met (warmte)beeld camera’s kunnen de sporen van ratten en de potentieel veroorzaakte schade aan landschap en waterkeringen in beeld worden gebracht.  

Zo’n 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vormen Conventionele Explosieven (CE) nog steeds een risico tijdens graaf- en baggerwerkzaamheden. Om tijdig maatregelen te kunnen nemen willen steeds meer gemeentes, waterschappen en provincies inzicht krijgen in de risico’s op explosieven binnen hun beheergebied. Een volledig Vooronderzoek CE, waarbij het gehele beheergebied in één keer onderzocht wordt of het verdacht is op explosieven, is vaak geen reële optie. T&A houdt daarom rekening met de wensen en werkwijze van de opdrachtgever. Zo kunnen individuele aanpassingen snel gerealiseerd worden. Kwaliteit op maat gemaakt voor uw wensen en inzichten!  

T&A Survey verzorgt al meer dan 10 jaar opleidingen voor diverse OCE certificaten. Inmiddels hebben enkele honderden cursisten bij ons een opleiding gevolgd en het examen met goed gevolg afgelegd. Wij verzorgen OCE trainingen voor individuen en voor bedrijven in zowel Nederlands als Engels.