Fotogrammetrie is het maken van kaarten aan de hand van digitale luchtfoto’s die met een speciale hoge resolutie fotocamera worden gemaakt. Door deze lichtgewicht fotocamera aan een drone te bevestigen, worden hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s gegenereerd die vervolgens met speciale software worden geprocessed en bewerkt.

De eindproducten van fotogrammetrie zijn kaarten, geo-informatie, digitale luchtfoto’s, digitale orthofoto’s, 3D hoogtemodellen, puntwolken met hoge dichtheid en orthomoza├»ken. Met drone fotogrammetrie kunnen dijken 3D in beeld worden gebracht en kunnen onder andere afstanden, oppervlaktes en volumes berekend worden. Met de huidige technologie kan T&A Survey Drone Services 3D hoogtemodellen maken met een resolutie en verticale nauwkeurigheid van beter dan enkele centimeters.Dijkonderzoek met drones: LiDAR
Dijkonderzoek met drones: IR thermografie
Dijkonderzoek vanaf het maaiveld: Geo-elektrische metingen