Met een LiDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) sensor bevestigd onder een drone kan T&A Survey Drone Services de geometrie van dijklichamen tot in detail vastleggen. Hierdoor kunnen deformaties in de dijk goed worden gemonitord.

Hoe werkt het?
De LiDAR sensor meet met een laserpuls de afstand tot punten in de omgeving. Dit resulteert in een puntenwolk van miljoenen punten, elk met een positie (x, y, z) en een reflectiewaarde. Het eindresultaat is een zeer nauwkeurig 3D beeld van het oppervlak van de dijk.

Deformatiemetingen
Door de geometrie van de dijk op verschillende tijdstippen te vergelijken kan deformatie (vormverandering) worden vastgelegd, een belangrijke parameter van dijklichamen. Deformatiemetingen met een Drone LiDAR camera geven cruciale informatie over een dijklichaam wanneer dit aan belasting wordt blootgesteld, waardoor zwakke plekken in een dijk kunnen worden opgespoord ver voor een eventuele dijkdoorbraak.

Neem contact met ons op voor meer informatie!